“Paylaşmaya Değer Fikirler” TED buluşmalarının ana fikri. TEDx de aynı hedefe yönelik olarak TED’in bağımsız kardeşi. Dialog konusunda kısır, monolog konusunda ise – tam tersine – rekabetin yoğun olduğu bu topraklarda, bilgiye ulaşmak, onu paylaşmak ve fikir yaratmak, teoride kolay ama pratikde zordur.

Bu zorluklara rağmen TED’in “Paylaşmaya Değer Fikirler” ortamının cazibesi, bizi ülkemiz-bölgemiz hatta dünya ve insanlık için birşeyler yapmak konusunda inanılmaz yüreklendirdi.

Oradan aldığımız ders şuydu: Yaşam aynı bisiklete binmek ya da gitar çalmak gibi sonradan öğrenilen bir beceridir. Bunu farkedersek akıllanırız. Yaşamımıza anlam katabilmek için ilk adımı atıp kritik soruları sormak ve ikinci adımı atıp cevapları aramak TED’in ve dolayısıyla bizlerin ana hedefi. Bu ilk buluşmada kendimize koyduğumuz hedef gelecekte varolabilmenin ipuçlarını yakalayabilmek.

Bunun için “Geleceği şekillendirmek için zihnimizi yeniden ayarlamak” başlığı altında; neleri unutmak ya da gözardı etmek yani ezberlerimizi bozmak, neleri baştan düşünmek -evet gerekirse Amerika’yı yeniden keşfetmekten bahsediyoruz- neleri yaratmak ve hangi kararlar üzerine harekete geçmek konularında konuşalım istedik.

Bu soruları sorup cevaplarını arayacağımız alanlar Eğitim, Mimari, Müzik, Gösteri Sanatları, İş Dünyası, Moda,Teknoloji, Yeni Medya, Eğlence, Tasarım, Edebiyat, Bilim ve bilim ve sanat konularının yanısıra, psikoloji, sosyoloji, kuantum gibi popüler düşünce sistemleri. Çünkü bilim ve sanat bir kuşu uçuran iki kanattır.

Çünkü bilim gerçek sanata giden yol, bu da gerçek doğaya giden yoldur. Bizim RAND Corporation gibi  iddialı bir vizyonumuz yok. Onlarınki dördüncü yılın sonunda Tanrı’ya danışmanlık yapmaktı. Biz hayata başlamak için milyonlarca yılın geçtiğinin ve bu hayatla ne yapacağımızı bilmek için de biraz beklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kendimizi değiştirme gücümüzü hafife almadan, başkalarını değiştirme gücümüzü de abartmadan, gelin cevapları arayalım, bilgiyi paylaşalım düşüncesiyle yola çıktık.

Bu nedenle “Reset” felsefesine 4 başlık altında bakıyoruz. Unut, Düşün, Yarat, Yap! TEDx Reset’te unutmayı, düşünmeyi, yaratmayı ve yapmayı bilenler buluşuyor, konuşuyor, dinliyor. Özetle, yaşamın bize sunduğu sonsuz fırsatlardan yararlanabilmek için TEDxReset toplantısını  düzenledik.

TEDx etkinliğimizin teması, Sonsuz Olasılıklar için  Zihinlerimizi Yeniden Ayarlamak (Resetting Minds For Endless Possibilities). Katımcılarımız arasında, zihinlerini sürdürülebilir bir gelecek vizyonu elde etmek için dünyanın şekillendirilmesinde görev alacak halde yeniden ayarlamaya hazır ve paylaşılmaya değer fikirleri  duymak isteyen 500 değerli kişi yer aldı.

TEDx Reset’de “Reset” felsefesini Unut, Düşün, Yarat, Yap (Forget, Think, Create, Act Upon) olmak üzere dört aşamalı olarak değerlendirilecek.Etkinliğe katılan yabancı ve Türk konuşmacılar bu dört aşama çerçevesinde şekillenen oturumlarda; Teknoloji, Tarasım, Eğlence, Sanat, Bilim alanlarında gelecek trendlerine dair paylaşmaya değer fikirler sundular.