TEDxReset Hakkında

TEDxReset felsefesi: Zihinleri sıfırlamak! İlk TEDxReset etkinliğimizin çıkış teması, Sonsuz Olasılıklar için Zihinlerimizi Yeniden Ayarlamak’tı. (Resetting Minds For Endless Possibilities)

Diyalog konusunda kısır, monolog konusunda ise, tam tersine, rekabetin yoğun olduğu bu topraklarda, bilgiye ulaşmak, onu paylaşmak ve fikir yaratmak, teoride kolay ama pratikte zordur.

Bu zorluklara rağmen TED’in “PayIaşmaya Değer Fikirler” ortamının cazibesi, bizi ülkemiz, bölgemiz hatta dünya ve insanlık için bir şeyIer yapmak konusunda yüreklendirdi.

Oradan aldığımız ders şuydu: Yaşam aynen bisiklete binmek ya da gitar çalmak gibi sonradan öğrenilen bir beceridir. Bunu fark edersek akıllanırız. Yaşamımıza anlam katabilmek için ilk adımı atıp kritik soruları sormak ve cevapları aramak TED’in ve dolayısıyla bizlerin ana hedefi.

Amacımız TEDxReset ve TEDxResetSalon etkinlikleri ile gelecekte varolabilmenin ipuçlarını yakalayabilmek. Bunun için geçtiğimiz 6 yılda çizdiğimiz yolun ve yaptığımız yolculuğun bir devamı ile, 7. senemizde de zihinleri resetlemeye hazırlanıyoruz.