Alphan Manas

Yönetim Kurulu Başkanı, Brightwell Holdings BV

Alphan Manas 30 Temmuz 1962 tarihinde İzmir’de doğdu. 1983 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra New York’a gitti ve 1987 yılında New York Eyalet Üniversitesi’nden (SUNY) Üretim Yönetimi konusunda lisansüstü diplomasını aldı.
Bir süre Tenba firmasının New York fabrikasında Üretim Müdürü olarak çalışan Alphan Manas, 1987 yılında Fortune 500’e dahil Vicks Corp.’a bağlı, Sears, K-Mart ve JC Penny gibi zincir devlere dünya çapında hazır giyim üretimi yapan Colonial Corp.’un Ülke Müdürü olarak Türkiye’ye döndü. Manas 1988 Şubat ayında Exim’in ve takiben Planet ve Teknoser’in kurucu ortağı oldu. 1998 yılında kurulan tüm şirketler Teknoloji Holding çatısı altında toplandı. 2006 yılı Şubat ayında Teknoloji Holding’de yeralan 7 şirketi bünyesine alarak ayrıldı ve merkezi Hollanda’da bulunan, ABD ile İngiltere’de yapılanmış Brightwell Holdings BV’yi kurdu. Manas, Teknoloji Holding’in hem kurucu ortağı hem de Yönetim Kurulu Eş Başkanı olarak 18 yıl grubun “İş ve Pazar Geliştirme” faaliyetlerini bizzat yürüttü. Birçok yenilikçi ürün ve projenin yapılmasına destek olan Manas’ın Teknoloji Holding’deki en önemli projesi, fikir babalığını ve proje liderliğini yaptığı, Nisan 2004’de hayata geçen İDDAA oyunu ile değer kazanan İnteltek firmasındaki Teknoloji Holding hisselerinin, 19 ay gibi kısa bir süre içinde 400 Milyon USD değer üzerinden 80 Milyon USD’ye Intralot’a satılmasıdır.
Alphan Manas, Türkiye’de hükümet düzeyindeki birçok altyapı projelerine öncülük etmiş, katkıda bulunmuş ve ilgili kuruluşlarca hazırlanan kanun, tebliğ ve kararname düzenlenmesine destek olmuştur. Sözkonusu projelerden bazıları: İlaçlarda Üretim Esnasında Barkod Uygulaması, Köprü ve Otoyollarda Otomatik Geçiş Sistemi, 1997 Nüfus Sayım Projesi, Uzaktan Otomatik Sayaç Okuma (AMR) ve Sabit Bayilik, GSM, ITV, Internet ve IVR platformlarından yararlanan “Spor Toto ve At Yarışları” bahis sistemidir.
Alphan Manas bir fütürist. Üretken bir mucit olan Manas, son yıllarda zamanının bir bölümünü toplumsal yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik irili ufaklı yenilikçi teknoloji ürünü buluşlarına ayırıyor. Tasarımları arasında ev eşyaları, güvenlik ve günlük yaşamla ilgili ürünlerin yanısıra, uzun yıllardan beri kullanılan ürünleri çağdaşlaştırmaya ve daha fonksiyonel hale getirilmesine yönelik çalışmalar da bulunuyor. Bir yandan baby boomers (2. dünya savaşından sonraki kuşak)’dan Gen-Z’ye kadar tüm kuşaklardaki eğilimleri değerlendirirken, diğer yandan da yakın ve uzak gelecekteki uygarlıklara daha iyi bir yaşam tarzı, yaşam ortamı ve ürünler sağlamak üzere fikirler geliştiriyor.
World Future Society (Dünya Fütüristler Birliği) Türkiye Başkanı olan Manas, bu organizasyonun bir uzantısı olan ve şu anda onursal başkan sıfatıyla görev aldığı Türkiye Fütüristler Derneği’ni de kurdu. Aynı zamanda Türkiye’de Milenyum Projesi’nin kurucusu oldu. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Milenyum Projesi, dünya çapında uluslararası organizasyonlar, hükümetler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde çalışan bilim adamı, planlamacı stratejist ve futuristlerden oluşan bir (think thank) danışma kuruludur. TÜSİAD ve Türk-Amerikan Konseyi (ATC) üyesi olan Alphan Manas, ayrıca İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin de kurucu üyesi. Manas 2006–2007 yılları arasında TÜBİTAK-MAM’ın Enerji, Kimya ve Çevre Enstitüleri Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.