Dr. B. Serdar Savaş

Dr. Serdar Savaş, 1960 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ceyhan ve Adana’da tamamladı. Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına sırasıyla Diyarbakır ve Adana’da sağlık ocağı hekimi olarak başladı. 1987 yılında Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı görevine getirilerek ulusal sağlık politikasının hazırlanması konusunda görevlendirildi..

Dünya Bankası tarafından finanse edilen projeleri yönetmek üzere 1990-1993 yılları arasında Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içerisinde Türk sağlık sektörünün yeniden yapılanma çalışmalarını yürüttü. Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri’nin Genel Sekreterliği’ni yapan Dr. Savaş, Ulusal Sağlık Politikası ve Sağlık Reformu teknik belgelerini de kamuoyuna sundu. Görevi sırasında hukuk öğrenimi de gören Dr. Savaş, ayrıca London School of Economics ve London School of Hygene’de sağlık politikaları ve finansmanı eğitimi aldı.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’nde 1993 yılında sağlık politika ve sistemleri program yöneticisi olarak çalışmaya başladı ve 51 ülke tarafından imzalanan Avrupa Sağlık Reformları Ljubljana Bildirgesi’nin hazırlanmasındaki çalışmaları yürüttü. Orta Asya ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde önemli bir rol oynayan Dr. Dr. Savaş, Kırgızistan’da Manas, Türkmenistan’da Lukman, Tacikistan’da Somoni projeleriyle bu ülkelerin sağlık sistem reformlarını tasarlayarak uygulanmasının öncülüğünü yaptı. Kazakistan Halk Sağlığı Okulu’nun kurulmasını ve Orta Asya Cumhuriyetleri Sağlık Reformları Network’ünün kuruluş çalışmalarını sağlayan Dr. Savaş, bu ülkelerde ulusal kapasitelerin oluşturulmasında etkili oldu. Trajik iç savaş sırasında Bosna Hersek’de çalışmalar yürüttü ve ülkenin savaş sonrası sağlık sisteminin planlaması çalışmalarını başlattı.
Dr. Savaş 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı/Avrupa Program Direktörlüğü görevine getirildi.

2000 yılında Türkiye’ye dönerek sağlık alanında danışmanlık hizmetleri veren Birleşik Sağlık Sistemleri’ni (BSS) kurdu. Dünya Bankası tarafından finanse edilen ‘Türkiye Sağlık Sektörü Stratejisinin Geliştirilmesi’ projesini yürüten BSS, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) stratejik çerçevesini geliştirdi. BSS ayrıca, UNFPA ve Sağlık Bakanlığı için ‘Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Ulusal Stratejik Planı’nın Mevcut Durum Analizi’ni gerçekleştirdi, Ulusal Üreme Sağlığı Politikası’nı oluşturdu.

Dr. Serdar Savaş biyoteknoloji, moleküler genetik, kronik ve kompleks hastalıkların ve obezitenin önlenmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere Hacettepe Üniversitesi Teknokent’inde 2004 yılında GENAR Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları’nı, 2006 yılında Nutrigenetik ve Yaşam Tarzı Araştırmaları Merkezi’ni, 2007 yılında Kişiye Özel Tıp ve Farmakogenetik Merkezi’ni kurdu. Tüm bu birimleri 2008 yılında GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında topladı. Hali hazırda bu enstitünün Hollanda’da Maastricht Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermesi amacıyla işbirliği görüşmeleri yapılmaktadır.
GENAR Enstitüsü ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda ar-ge projesi gerçekleştirmiştir. Bu projeler kalp hastalıkları, diyabet, kanserler gibi kompleks hastalıkların genetik kökenlerini anlamaya ve genetik ve yaşam tarzı faktörlerinin etkileşiminden yola çıkarak bunların önlenmesine yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanmıştır.

2004 yılından bu yana Demokratik Sol Parti, Parti Meclisi Üyesi olan Dr. Serdar Savaş bu görevi sırasında Avrupa Birliği İlişkileri, Güneydoğu Kürt Konusu, İşsizlik ve İstihdam, Yoksullukla Mücadele, Kalkınmada KOBİ’lerin Rolü ve Laiklik konularında kapsamlı raporlar hazırlayarak Genel Başkan’a sunmuştur. 2009 yılında Başkan Yardımcılığı görevine gelen Dr. Savaş’ın sorumlulukları uluslararası ilişkiler, stratejik planlama, politika geliştirme ve araştırma konularını kapsamaktadır.
Dr. Savaş halen Avrupa Toplum Sağlığı Genomiği Network’ünün Yönetim Kurulu Üyesi ve Politika Geliştirme Koordinatörü’dür. OECD’nin ‘Genetik Testlerin Değerlendirilmesi’ konusundaki çalışma grubunun üyesi ve ‘Biyomarker’lar’ çalışma grubunun başkanıdır. Türkiye Toplum Sağlığı Genombilim Derneği’nin kurucusu ve genel sekreteri, Kabataş Eğitim Vakfı kurucusu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre üyesi, Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkan Vekili, Türkiye Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Böbrek Hasta Haklarını Koruma Derneği’nin Tıbbi Danışmanıdır.

Dr. Savaş’ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından İngilizce olarak yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır. Çok sayıda kitap için yazdığı bölümler, makaleleri, ayrıca birçok rapor ve politik pozisyon dokümanı bulunmaktadır.

Dr. Savaş çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca bilmekte, Rusça ve Kırgızca’da temel iletişim sağlayabilmektedir.