Bu ikinci buluşmada kendimize koyduğumuz hedef Eflatun “gördüğün, gerçeğin kötü bir kopyasıdır” diyor. Aristo ise tüm inancını “gözlem”e dayandırıyor. Kant ve Hume mantık konusunda, Descartes ve Spinoza akılla mantığın ilişkisi konusunda çelişiyorlar gerçeği ararken…

Günümüzde de bizler iletişimin dünyanın en zor işi olduğunu deneyimliyoruz maalesef. Düşündüğümüz, söyleyebildiğimiz, söylediğimizi sandığımız, muhatabımızın bizden duymayı beklediği, duymak istediği, duyduğunu sandığı, anladığını sandığı, anladığı… kombinasyonunun sonucu şu ki; birbirimizi yanlış anlamak için binlerce haklı nedenimiz var. Tıpkı Mevlana’nın dediği gibi: “Söyleyebildiğin, karşındakinin anladığı kadardır ancak”.

Yeni yüzyılda, hatta yeni binyılda, herşeyin yerinden oynadığı, gelenek ile gelecek arasında –belki de haklı nedenlerle- bir ilişki kalmadığı bu ortamda, paradigmalarımızı sil baştan yeniden kurgulamanın gerekliliği çok açık.

Ve bu yüzden sorumuz: “Ya bildiklerimiz bildiğimiz gibi değilse? (What if?)”. Ya sorgulayacağız, ya da boşvereceğiz, W.E. Deming’in dediği gibi; “Değişim şart değil, çünkü hayatta kalmak zorunlu değil” diyeceğiz.

Biz sorgulamayı seçtik. TEDxReset’in ikinci geleneksel konferansında kendimize ‘ya yanılıyorsak?’ sorusunu sorup cevaplarını arayacağımız alanlar Eğitim, Mimari, Müzik, Gösteri Sanatları, İş Dünyası, Moda,Teknoloji, Yeni Medya, Eğlence, Tasarım, Edebiyat, Bilim ve Sanat konularının yanısıra, psikoloji, sosyoloji, kuantum gibi popüler düşünce sistemleri. Çünkü bilim ve sanat bir kuşu uçuran iki kanattır. Çünkü bilim gerçek sanata giden yol, bu da gerçek Bizim RAND Corporation gibi iddialı bir vizyonumuz yok. Onlarınki dördüncü yılın sonunda Tanrı’ya danışmanlık yapmaktı. Biz hayata başlamak için milyonlarca yılın geçtiğinin ve bu hayatla ne yapacağımızı bilmek için de biraz beklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kendimizi değiştirme gücümüzü hafife almadan, başkalarını değiştirme gücümüzü de abartmadan, gelin cevapları arayalım, bilgiyi paylaşalım düşücesiyle yola çıktık. Bu nedenle “Reset” felsefesine 4 başlık altında bakıyoruz.

Unut, Düşün, Yarat, Yap!

TEDx Reset’te unutmayı, düşünmeyi, yaratmayı ve yapmayı bilenler buluşuyor, konuşuyor, dinliyor. Özetle, yaşamın bize sunduğu sonsuz fırsatlardan yararlanabilmek için TEDxReset toplantısını düzenliyoruz. TEDx etkinliğimizin ‘Sonsuz olasılıklar için zihinleri sıfırlamak’ olan ana temasına bu yıl, Ya yanılıyorsak? (What if?) sorgulamasını ekledik. Katımcılarımız arasında, zihinlerini sürdürülebilir bir gelecek vizyonu elde etmek için dünyanın şekillendirilmesinde görev alacak halde yeniden ayarlamaya hazır ve paylaşılmaya değer fikirleri duymak isteyen TEDx Reset 2011’de “Reset” felsefesi yine; Unut, Düşün, Yarat, Yap (Forget, Think, Create, Act Upon) olmak üzere dört aşamalı olarak değerlendirilecek. Etkinliğe katılan yabancı ve Türk konuşmacılar bu dört aşama çerçevesinde şekillenen oturumlarda; Teknoloji, Tarasım, Eğlence, Sanat, Bilim alanlarında gelecek trendlerine dair paylaşmaya değer fikirler sunacaklar.