Karmaşadan Düzen Yolu

Prof. Dr. Murat Güvenç
TEDxReset 2011