Fred Alan Wolfe

Fizikçi, Konuşmacı

Dr. Fred “Dr. Quantum” Alan Wolf dünyaca ünlü bir fizikçi, yazar ve öğretim üyesidir; ayrıca kuantum fiziği ile bilinç arasindaki ilişki üzerine araştırmalar yapmaktadır.
Dr. Wolf 12 kitap, 3 ses CDli ders ve pek çok bilimsel ve popüler makale yazmış ve Taking the Quantum Leap: The New Physics for Nonscientists ile Amerikan Ulusal Kitap Odülü’ne layık görülmüştür. Martin Luther King, Jr. Collegium of Scholars üyesidir; San Diego Devlet Universitesi’nde on iki yıl Fizik ProíesörIüü yapmış, ayrica Paris ve Londra Universiteleri gibi pek çok uluslararasi üniversitede misafir profesor olarak bulunmuştur. What the Bleep Do We Know, The Secret, The Evidence br Heaven, Star Trek IV, Special Collector’s edition discussing ‘Time Travel: The art of the possible’. ‘Spirit Space: A Journey Into Your Consciousness’ gibi birçok Amerika çapında gösterime giren filmde ve daha pek çok baka filmde yer almıştır.

Parallel Universes: The Search for Other Worlds, The Dreaming Universe, The Eagle’s Quest: A Physicist Finds the Scientific Truth at the Heart of the Shamanic World, The Spiritual Universe, Mind into Matter, Matter into Feeling: A New Alchemy of Science and Spirit, The Yoga of Time Travel: How the Mind Can Defeat Time, Dr. Quantum’s Little Book Of Big Ideas: Where Science Meets Spirit gibi pek çok kitap yazmıştır; son kitabı Time Loops and Space Twists: How God Created the Universe adını taşımaktadır.
Fred Wolf; Londra Universitesi, Paris Üniversitesi, Benn Hahn-Meitner Nükleer Fizik Enstitüsü, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri San Diego Devlet Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Kuantum fizigi ve bilinç konulu çalışmaları popüler ve bilimsel yazıları aracılığıyla oldukça tanınmıştır.

Fizik dünyasına hayranlıgı çocukken bir ögleden sonra yerel bir matinede, haberlerde dünyanın ilk atom patlamasının olağanüstü gücü ve şiddetini izlemesiyle başlamıştır. Bu hayranlık devam etmiş, onu matematik ve fizik okumaya yöneltmiştir.

1963’te, UCLA’da teorik fizik doktorası yapmıs ve nükleer patlama sonrası yüksek atmosfer parçacık davranışı alanında araştırmalara başlamıştır. Sorgulayıcı aklı; onu insan bilinci, psikoloji, fizyoloji, mistik ve ruhaniyet arasındaki iliskiyi araştırmaya itmiştir. Araştırmaları kendisini, fizikçi David Bohm ile hararetli tartışmalardan Peru’nun sihirli ve gizemli balta girmemiş ormanlarına, Nobel Ödüllu Richard Feynman ile yüksek lisans derslerinden Meksika’nin yüksek çöllerine, Werner Heisenberg le önemli bir toplantıdan sıcak kömürlerin üzerinde ateşte yürümeye kadar götürmüştür.

Fred Wolf akademik çevrelerde, San Diego Devlet Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Kudüs Ibrani Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Birkbeck College ve daha pek çok yüksek öğrenim kurumunda farklı ufuklar açmıştır. En çok, yazdığı teknik makaleler ve popüler kitaplarıyla tanınır, ancak öğretim üyesi, açılış konuşmacısı ve endüstri ve medya danışmanı olarak da görev yapmaktadır.