Karabekir Akkoyunlu

1983 İstanbul doğumlu olan Karabekir Akkoyunlu, liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi’nde okudu. ABD’nin Brown Üniversitesi’nde modern Doğu Avrupa ve Ortadoğu tarihi ve uluslararası ilişkiler üzerine çift lisans yaptı. İngilizce öğretmeni olarak için gittiği Endonezya’da motosiklet ve dalgıçlığa merak saldı, deprem ve yanardağı
patlaması atlattı. Cambridge Üniversitesi’nde yazdığı Türkiye ve Endonezya’daki sivil-asker ilişkilerini ele alan master tezi 2007 yılında basıldı. Londra’da siyasi risk danışmanlığı yaptı. 2009’da London School of Economics’te başladığı İran ve Türkiye’nin siyasi ve kurumsal dönüşümünü karşılaştırmalı olarak inceleyen doktora te-
zini 2014 yazında savundu. İsfahan Üniversitesi’nde Farsça eğitimi aldı. LSE’de Ortadoğu tarihi ve demokrasi teorileri üzerine dersler verdi. Oxford Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları merkezinde (SEESOX) Arap ayaklanmaları bağlamında Türkiye-Batı ilişkileri üzerine araştırma projesi yürüttü. Çeşitli uluslararası yayın organlarında düzenli makaleleri yayınlanan Akkoyunlu, 2014 sonbaharından beri Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nde modern Türkiye araştırmalarıyla ilgilenmektedir.