Uzuun aylar boyunca web sitemizin hazırlanmasını bekledik. Bu sırada boş durmadık ve TEDxReset’in iletişim kanalı olarak özellikle Facebook’u harıl harıl kullandık. Twitter’da boş durmadık. Instagram’da küçük küçük paylaştık ofis günlerimizi…

Bugün web sitemizi yayına alıp, blogumuza kavuşup derin bir oh çeksek de, ‘internetler sosyal medyasız olmaz’, biliyoruz!

Bu yüzden, sizin de aklınızda olsun, Facebook, Twitter, Instagram bizi bulabileceğiniz diğer adreslerimiz.