Yörük Kurtaran

Yörük Kurtaran Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Bugüne kadar TESEV, Willows Foundation, TÜSİAD ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışmış ve gençlerle ilgili araştırmaları ve kitapları yayınlanmıştır. 2006’dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sivil toplum, gençlik politikaları, sivil toplum teorisi ve video oyunları tarihi üzerine lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Ayrıca aynı üniversite bünyesindeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi altındaki Gençlik Çalışmaları Birimi ve Sosyal Kuluçka Merkezi’nde çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Anadolu Kültür ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. STK’lara finansman desteği sağlamak için yeni kurulan Sivil Toplum için Destek Vakfı (deSTeK) kurucusudur. Güncel ilgi alanları arasında bağışçılık, teknoloji ve gençlik politikaları vardır.