Yeni Bilim: Bağlantısallık – Yeni Kültür: Yaşamdaşlık

Türker Kılıç
TEDxReset 2022