Umudun ve Adaletin İlkeleri

Ethemcan Turhan
TEDxReset 2016