Siyasi Degisim Mühendisligi

Alastair Smith
TEDxReset 2012