Sen ve Ben Dünya’ya Karşı

Murat Daltaban
TEDxReset 2014