Mehmet Ali Çalışkan

Hayata Artı Vakfı Kurucusu

http://www.hayataarti.org
Yaşama Dair Vakfı’nın topluma ve çevreye dair bilgi üretme, bilgiyi uygulanabilir projelere dönüştürme, proje tecrübelerini yeni fikirlerin üretilmesinde rehbere çevirme çalışmalarında yer alıyor.