İbrahim Eke

İbrahim Eke, Kurucuları arasında yer aldığı İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çalışıyor.

Eş zamanlı olarak Türk Psikologlar Derneği – İstanbul Şubesi’nin Travma Komisyonu’nda ve gerekli durumlar-
da Psikolojik Acil Yardım Ekibi’nde görev alıyor. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer kaygı bozuk-
lukları, ilişki problemleri ve performans psikolojisi çalıştığı problem alanları arasında yer alıyor.