Fikirler Üzerine Mitler

Erhan Erkut
TEDxReset 2015