Egoların Ötesinde Tasarım

Can Yalman
TEDxReset 2015