Dünya Daha Karmaşık ve Kaotik Bir Hal Aldıkça Tasarım Nasıl Evrilecek?

Tom Wujec
TEDxReset2014