Dan Klein

Stanford Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Dan Klein, öğretim görevlisi olduğu Stanford Üniversitesi’nin Lisans Üstü İşletme ve de Tiyatro ve Performans Departmanında ‘doğaçlama’ dersi vermektedir. Ayrıca Hasso Plattner Institute for Design’da da arasına Oyun Tasarımı: Eğlence Yaratmak adında yeni bir dersin de eklendiği dersler vermektedir. Workshoplarına Hukuk, Tıp ve Mühendislik okullarından talep vardır ve kendisi geçenlerde Stanford Ögrenci Birliği tarafından ‘Yılın Öğretmeni’ seçilmiştir. Dan, Stand and Deliver Danışmanlık şirketi ile dünyanın her yanına seyahat edip, Cisco, Blackrock, Roche, Nestle ,Nasdaq, OMX, eBay and LucasFilm gibi organizasyonlarda liderlik iletişimi programları yapmaktadır. Dan geçtiğimiz 25 seneden beri lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencileri, yöneticiler, lise öğrencileri, global liderler ve hevesli çocuklar ile çalışmıştır. Onu cezbeden yaratıcılık sürecidir ve hayatını yaratıcılığı beslemeye, desteklemeye, ortaya çıkarmaya ve hızlandırmaya adamıştır.