Cümbüş Cemaat

Müzik Grubu

Cümbüş Cemaat, temel olarak anadolu ve onu çevreleyen coğarafyaların müziğinin yeniden üretimiyle ilgilenmektedir. Lokal müziğin günümüz imkanlarıyla yeniden icra edilip evrenselleşmesini hedeflemektedir. Çeşitli kaynaklarda etnik-füzyon müziği olarak isimlendirilen bu türde, halk müziklerinin otantik icrasının ele alınıp günümüz müzik formlarıyla çeşitlendirilmesi söz konusudur. Alan araştırmasına da dayalı olan bu anlayış hem Cümbüş Cemaat’e kültürel keşif heyecanı vermekte hem de kültürel arka planı anlayıp yeni müzik ve şarkı sözleri üretmek konusunda motivasyon sağlamaktadır. Halk müziklerinin sözü geçen kültürel arka planı Cümbüş Cemaat için öyküleme, dinleyici katılımı ve teatral bir sahneleme imkanı da vermektedir. Çoğunlukla ritmik ve eğlenceli parçalardan oluşan Cümbüş Cemaat repertuvarı uzun yıllardır, grubun pek çok düğün ve toplu eğlencede sahneye davet edilmesinde vesile olmuştur.