Burçe Dündar

Burçe Dündar, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde “Güvenlik yönetiminde rollerin değişimi: Türkiye’de sınır kontrolleri örneği” başlıklı teziyle tamamladı.
1997 yılında Ankara Barosu’nda kayıtlı avukat olarak iş hayatına atılan Burçe, 2001-2005 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda insan hakları uzmanı hukukçu olarak çalıştı. Bu dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülen davalarda Türkiye’yi savundu ve insan hakları normlarının yasalara yansıtıldığı Avrupa Birliği’ne uyum reform paketlerinin hazırlanmasında görev aldı. 2005 yılından itibaren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda, Adalet ve İçişleri Sektörü Yöneticiliği görevinde insan hakları, adalet ve güvenlik alanlarındaki reformlar üzerinde çalışmaya devam etti. Çalışmalarını göç, iltica, insan ticareti ile mücadele ve sınır yönetimi alanlarında 13 yıldan fazla sürdürdü.

Burçe, 2018 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nde “Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu Yöneticisi” olarak Türkiye’de göçün yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek ve göç olgusunun kalkınmaya katkı sağlaması için kazanımlar yaratmak üzere çalışmaya devam ediyor.

Burçe, Can ve Ali’nin annesi.