Bir diyalog aracı olarak onarmak

Ufuk Emin Akengin
TEDxReset 2022