Atila Uras

TED Ankara Koleji ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Kıyı Alanları Yönetimi üzerine yaptı. Üç yıl yat limanları ve deniz/kıyı yapıları üzerine mühendislik yaptıktan sonra kendisini sivil toplum kuruluşlarında çalışırken buldu. Doğal Hayatı Koruma Derneği’nde deniz ve kıyı projeleri sorumlusu olarak Çıralı ve Belek Kıyı Alanları Yönetim Projesi ekibinde yer aldı. Çıralı çalışmaları ile UN HABITAT Dubai ödülünün alınmasına katkı sağladı. Roma’da WWF Mediterranean Programme’da Dalmaçya, Tunus ve Türkiye kıyılarında deniz ve kıyı koruma projelerinin koordinatörlüğünü yaptı. WWF Türkiye’nin Çevre Koruma Müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na katılarak sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili iki projenin yöneticiliğini yaptı. Aynı dönemde ODTÜ’de kıyı alanları yönetimi dersi verdi. 2012-2015 yılları arasında Atina’da BM Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı ofisinde Program Sorumlusu olarak çalıştı. 2015 Ağustos ayından beri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ofisinde temsilci yardımcısı olarak görev yapıyor. Ayşe ile evli ve Defne ile Deniz’in babası.