Mehmet Karlı

Galatasaray Lisesi’ni, ardından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktora ça-
lışmalarını Oxford Üniversitesi’nde yaptı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk, ulus-
lararası ekonomi hukuku ve insan hakları hukuku dersleri veriyor. Avrupa Uluslararası Hukuk Derneği, Amerikan
Uluslararası Hukuk Derneği, Uluslararası Ekonomi Hukukçuları Derneği gibi pek çok uluslararası kuruluşun üyesi
olan Karlı’nın çalışmaları uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırımların korunması ve yatırım tahkimi ve
uluslararası insan hakları hukuku alanlarında yoğunlaşıyor. Çalışmalarının teoride kalmamasına özen gösteriyor.
Araştırma yürüttüğü tüm alanlarda bilfiil pratiğin içinde de yer alıyor ve hukuki danışmanlık veriyor. Karlı, fikirlerini
sivil toplum ve siyaset alanında yaptığı çalışmalarla da hayata geçirmeye çalışıyor. İngiltere yıllarında Oxfam çatısı
altında Afrika, Karayip ve Pasifik ülkelerine danışmanlık yaptı. BM En Az Kalkınmış Ülkeler Zirvesi’nde Entelektü-
eller Forumu’nda yer aldı. Türkiye’ye dönmesi ile Cumhuriyet Halk Evleri ile ‘Aktif Yurttaşlık’ eğitimleri düzenledi.
Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi ve Öğrencime Dokunma kampanyalarında aktif olarak görevler aldı.